Användande av fel-signaler försenar träningen

Användande av fel-signaler försenar träningen

I Psychology Today kunde vi igår läsa en väldigt bra artikel som tog sig an en problemställning som många hundtränare har diskuterat i många år.

Det finns en uppfattning bland många hundtränare (även bland vissa klickertränare) om att vi, genom att tala om för hunden när den gör fel, kan göra träningen ännu effektivare än om vi ”bara” talar om för den när den gör rätt. Logiken är att ”om det fungerar så bra att tala om för hunden att den gör rätt (med klickern), måste det ju fungera dubbelt så bra att dessutom tala om för den när den INTE får belöningen (med en fel-signal)”.

Faktum är emellertid att de inte på något sätt är dubbelt så bra – tvärt om sinkar det träningen betydligt. I artikeln kan vi läsa utdrag ur ett samtal som författaren hade med själva B-F- Skinner himself. Och det han säger är det värt att implantera i ryggmärgen:

B.F._SkinnerAt one point I remember asking him (B. F. Skinner) about how dog trainers might use markers. Specifically I wanted to know if we should be telling an animal when he was doing something wrong and was not about to be rewarded in the same way that we tell him when he was correct and was about to get his reward.

He shook his head and smiled. «Every time you reward an animal for doing the correct thing you strengthen that response and make it more likely that it will occur again. But signalling to an animal that it is wrong makes that very signal a kind of punisher. And the truth is that animals want to avoid anything associated with any situation where they might get punished».

Ibland får vi höra råd om att vi ska försöka ”göra våra fel-signaler så motiverande som möjligt”. Min fullständigt klara uppfattning är emellertid att fel-signalerna sällan bidrar med något som helst positivt i träningen. De gånger där det till synes ser ut att fungera, beror nog mera på att hunden är så förtjust i belöningen och att tränaren annars under träningen övervägande gör rätt, så att detta inte gör nackdelarna med överdrivet användande av fel-signalen så stora som de annars hade blivit.

Bra klickerträning handlar om fokus på én sak och en sak only: Lägg upp träningen så att du gör det korrekta beteendet mer och mer och mer och mer sannolikt!

Så länge du har fokus på detta, kommer oftast resten att lösa sig självt.

Läs hela artikeln här. Den är definitivt värd 10 minuter!

PS: Ska man till vardags ibland hindra hunden från att göra saker som den inte ska göra? Självklart. Detta kallas brandsläckning. Men att använda fel-signal som en fast ingrediens i planerad och systematisk träning har enligt min mening liten effekt.

 

klikker-hvit-bakgrunn