Bruk av feil-signal forsinker treningen

Bruk av feil-signal forsinker treningen

I Psychology Today kunne vi i går lese en veldig bra artikkel som tok for seg en problemstilling mange hundetrenere har diskutert i mange år.

Det finnes en oppfatning blandt mange hundetrenere (også blandt enkelte klikkertrenere) om at vi ved å fortelle hunden når den gjør feil kan gjøre treningen enda mer effektiv enn om vi «bare» forteller den når den gjør riktig. Logikken er at «hvis det virker så bra å fortelle hunden at den gjør riktig (med klikkeren), må det jo virke dobbelt så bra å i tillegg fortelle den når den IKKE får belønningen (med et feil-signal).»

Fakta er imidlertid at det ikke på noen måte er dobbelt så bra – tvert imot forsinker det treningen betraktelig. I artikkelen kan vi lese utdrag fra en samtale forfatteren hadde med selveste B.F.Skinner himself. Og det han sier er det verd å implantere i ryggmargen:

B.F._SkinnerAt one point I remember asking him (B. F. Skinner) about how dog trainers might use markers. Specifically I wanted to know if we should be telling an animal when he was doing something wrong and was not about to be rewarded in the same way that we tell him when he was correct and was about to get his reward.

He shook his head and smiled. «Every time you reward an animal for doing the correct thing you strengthen that response and make it more likely that it will occur again. But signalling to an animal that it is wrong makes that very signal a kind of punisher. And the truth is that animals want to avoid anything associated with any situation where they might get punished».

Av og til hører vi råd om at vi skal forsøke å «gjøre feil-signalene våre så motiverende som mulig». Min helt klare oppfatning er imidlertid at feil-signalene sjelden bidrar med noe som helst positivt i treningen. De gangene der det tilsynelatende ser ut til å fungere, har det nok mer å gjøre med at hunden er såpass glad i belønningen og at treneren ellers i treningen gjør overveiende riktige ting, slik at dette ikke gjør ulempene ved overdreven bruk av feil-signalet så store som de ellers ville blitt.

God klikkertrening dreier seg om fokus på én ting og en ting only: Legg opp treningen slik at du gjør den korrekte adferden mer og mer og mer og mer sannsynlig!

Så lenge du har fokus på dette, vil resten som regel ordne seg selv.

Les hele artikkelen her. Den er definitivt verd 10 minutter!

PS: Må man av og til i hverdagen stoppe hunden fra å gjøre ting den ikke skal gjøre? Selvfølgelig. Dette kalles for brannslukking. Men å bruke feil-signal som en fast ingrediens i planlagt og systematisk trening har etter min mening lite for seg. 

klikker-hvit-bakgrunn