TagTeach for (tradisjonell) bueskyting

TagTeach for (tradisjonell) bueskyting

Jeg gjenopptok nylig en gammel barndomshobby, nemlig bueskyting. Dette har så langt vist seg å være en utmerket aktivitet å kombinere med både hundelufting i skogen og aktivisering av 8-åringer. Og selvfølgelig kan man bruke TagTeach for å aksellerere læringen…

Ettersom jeg på ingen måte er noen ekspert på bueskyting selv, var første bud å se på noen som åpenbart vet hva de gjør. Dermed var det bare å gjøre noen søk på Youtube. Etter å ha sett endel filmer, og også prøvd ut litt forskjellige teknikker på egen hånd en stund, begynte det etterhvert å utkrystallisere seg noen Tagpunkter.

Så da jeg skulle lære 8-åringen å skyte startet vi med disse tagpunktene:

1. «Føtter i 90/45»

Bakre fot stilles 90 grader på blinken, mens framre for stilles ca 45 grader mot blinken (det finnes ulike preferanser her, men  jeg foretrekker denne fotstillingen).

2. «Nock pilen»

Buen holder loddrett mens pilen «nockes» på strengen i riktig posisjon på buen. Klikket kommer når tre fingre griper rundt strengen.

3. «Se knappenålen på blinken»

Med pilen på strengen, løfter skytter blikket og ser på akkurat det lille punktet på blinken der hun ønsker å treffe. Teorien er at jo mindre punkt du sikter på, jo mindre blir også eventuell feilmargin, sammenlignet med om du sikter mer diffust på «hele blinken».

4. «Lad buen»

Buen løftes samtidig som buestrengen dras tilbake til munnviken («ankerpunktet») og holdes der mens blikket fortsatt holdes på knappenålspunktet på blinken.

5. «Albue bak»

Albuen trekkes helt bak (ved hjelp av ryggmusklene) for å lade buen fullt ut, og samtidig få en mest mulig rett strek fra hånda som holder strengen, gjennom buehånda og mot blinken. (Dette var litt vanskelig å forklare for henne, men det hjalp å bruke target for å få fram riktig bevegelse.)

6. «Hånd på øre»

Når du skal skyte, slipper du buestrengen ved å stryke hånden langs kinnet fra munnviken (slik at strengen slippes mer eller mindre automatisk) og bakover til øret der hånden stopper og holdes et sekund eller to. På den måten får man en mest mulig naturlig og ren slipp av strengen, mens hånden går i en rett bue bakover til øret og dermed unngår å lage sidebevegelser i buestrengen.

7. «Pass på silketråden»

I det du slipper buen kan du forestille deg at det henger en tynn silketråd festet nederst på buen og ned i bakken som ikke skal ryke idet du slipper pilen (og evt. det første sekundet etter avtrekk). Denne tanken kan hjelpe deg å holde buen mer stabilt når du slipper pilen. Dette tagpunktet er kanskje mer mentalt enn direkte observerbart, og passer muligens bedre som «fokuspunkt» enn «tagpunkt» for de som er inne i TagTeach-terminologien.

 

I starten er ikke det viktigste å treffe blinken hver gang, men å skyte med mest mulig samme utførelse på hvert skudd. Så lenge du har konsistens i utførelsen av skuddene dine, er det bare et tidsspørsmål før øynene og hjernen i samarbeid finstiller siktet på egen hånd. Hvis du derimot varierer skytebevegelsene ofte, tar det lenger tid før hjernen lærer hva den skal gjøre for å treffe stabilt. Så Tagteach er helt perfekt for å få en mest mulig konsistent utførelse av skuddet.

Når jeg trener selv har jeg vanligvis ikke noen til å tagge meg, men det er til nesten like stor hjelp å bare fokusere for meg selv på et tagpunkt («fokuspunkt») om gangen pr. serie. Neste serie velger jeg kanskje et annet tagpunkt. Etterhvert som man blir mer detaljfokusert dukker det også opp nye og mer detaljerte tagpunkter som man kan legge inn. Målet er å få inn de riktige bevegelsene så automatisert som mulig slik at man ikke lenger trenger å tenke på dem. Det er en kjent sak innen all skytesport at jo mindre tanker du har i hodet idet du skyter, jo bedre treffer du. Men de mekaniske ferdighetene må uansett være på plass først, og til det formålet fungerer Tagteach utmerket.

De færreste som leser dette har noen interesse av såpass nerdete aktiviteter som tradisjonell bueskyting, men uansett hvilke mekaniske ferdigheter du skal lære andre eller deg selv, kan du komme fortere til målet ved å bryte den ferdige adferden ned i tagpunkter og fokusere på en ting av gangen.