PRØVE I NOSEWORK MERKER GRUPPE 1, RØDT MERKE

PRØVE I NOSEWORK MERKER GRUPPE 1, RØDT MERKE

Pilotprosjektet MERKER Ny, spennende og kreativ søksprøve i Nosework Norge!

PRØVE I NOSEWORK MERKER GRUPPE 1, RØDT MERKE.

Pilotprosjektet MERKER Ny, spennende og kreativ søksprøve i Nosework Norge!

Nosework Norge har åpnet for pilotprosjektet Merker.

Merker er en ny type prøve i Nosework Norge. Du behøver ikke å ha avlagt luktgjenkjennings test (LGT) for å delta på prøven Merker.  I gruppe 1 kan du ta oransje, grønt og rødt merke. Det er forskjellige utfordringer ekvipasjen skal gå igjennom i de forskjellige prøvene. Fellestrekket er å gi forskjellige utfordringer, som viser selvstendighet, engasjement, mestring, mot og samarbeid.

Canis Nittedal arrangerer prøve i merket RØDT som er Selvstendighet og problemløsning. Duft: Bjørk

Dato: 22. JANUAR Kl: 18:00  Sted: Canis Nittedal, Brennløkkveien 1, Nittedal Pris: 300,-

Prøven gjennomføres med 3 søk. På vært søk har ekvipasjen 3 minutt til rådighet. Deltakerne må gjøre funn på alle tre søkene for å få godkjent merke. Prøven vil bestå av et romsøk, ett «labyrint» søk, og et emballasjesøk.

Søkene bedømmes med bestått eller ikke bestått. Husk vaksinasjonskort.

Deltakerne må være medlem av Nosework Norge. Max 10 deltakere

https://www.deltager.no/register/#/NOSEWORKMERKERRoDTSELVSTENDIGHETOGPROBLEMLoSNING_1672178836