Targetöverföring vid inlärning av Stegen

Targetöverföring vid inlärning av Stegen

Filmen visar hur du kan använda target – och därefter targetöverföring för att lära hunden att trampa på det sista steget på Stegen (ett lydnadsmoment i SBKs bruksprovsprogram).

Det som är viktigt vid användandet av target för att få fram ett bestämt beteende (i det här fallet att trampa på sista steget på Stegen), är att vi inte nöjer oss med att lära hunden att trampa på steget när det ligger ett target (musmatta) där. Hunden kan bli lika hjälpberoende av ett target som vid användandet av lockande.

När vi tar bort musmattan kör vi i praktiken en targetöverföring från musmattan till det sista steget. Hunden ska lära sig att det inte är musmattan som ska trampas på – det är det sista steget. Så genom att göra det sista steget till i själva verket ett target (och därefter baklängeskedja hela stegen), får du ett mycket säkrare moment. Filmen visar snabbversionen av hur det kan se ut.