Historielektion med B.F. Skinner

Historielektion med B.F. Skinner

I den här lilla godbiten av en film kan du bättre lära känna mannen som formulerade många av de principer som vi använder i dagens hundträning – B.F. Skinner. 

Jag funderade först på att skriva i överskriften att filmen är för särskilt intresserade (eftersom det för folk flest tyvärr är mer förstärkande att se roliga kattfilmer på Youtube), men strängt taget är detta kunskap som alla borde ha. Vad kan vara viktigare än att förstå principerna för hur människor lär sig och fungerar?

Kanske vet du redan att klickerträning bygger på beteendeanalytiska principer. Men faktum är att ALLA former av hundträning kan analyseras utifrån de samma principerna (även om tränaren kanske själv använder andra ord). Principerna som Skinner formulerade är lika giltiga för alla beteenden – både hos djur och människa – på samma sätt som tyngdkraften alltid gäller för alla objekt.

Skinners forskning har haft ett enormt inflytande – men är också mycket missuppfattad. Att bli mera bekant med mannen bakom denna forskning kan vara en bra början.

Ta en kopp kaffe och njut av filmen!