Spesialsøk som aktivisering

Spesialsøk som aktivisering

Spesialsøk som aktivisering er en fantastisk aktivitet for deg og hunden din. Her får du virkelig sett hvor dyktig hunden er til å bruke luktesansen

Lær å bruke hundens fantastiske luktesans til å søke etter kantareller, nøkler, mobiltelefoner, og egentlig hva du nå måtte ønske.

Spesialsøk er en helt fantastisk aktivitet du og hunden kan drive på med. Alle vet at hunden har en fantastisk nese, gjennom spesialsøk får du brukt denne unike egenskapen.

Alle kjenner til minehund, narkotikahund, at man kan lære hunden å søke kantareller men vet du at hunder kan læres opp som epilepsi og diabeteshunder.

At den brukes til å søke veggdyr, råte i stolper, gasslekkasjer bare for å nevne noe av de 100vis av ting man kan lære hunden å søke.

Vi lærer hunden en lek som den bare elsker, nemlig å bruke sin fantastiske nese til å detektere forskjellige lukter.

Vi kommer til å tilpasse kurset etter deltakernes nivå og interesser.

Innlæringsmetoden forgår på plattform, og bane før vi tar det ut i «felten».

I tillegg til søket vil vi legge vekt på kontaktøvinger og grunnferdigheter i forbindelse med søk.