Prøve i Nosework Merker gruppe 1. Grønt merke

Prøve i Nosework Merker gruppe 1. Grønt merke
Sted: Harstad
Arrangør: Harstad
Kursleder: Julie Bya (921439539)
Instruktør: Julie Bya
Instruktør: ICE Ole-Rayner Dietel
Start dato: 22.04.2023

Tema på grønt merke er "Dekke hele søksområdet". I dette temaet kommer både terskel, hjørner, gulv, høyde osv. Ved å ha fokus på dette som tema vil vi legge til rette for at ekvipasjene trener på det som ofte er lite brukte gjemmesteder.

Tidspunkt: 12:00-15:00.

Merker kan ses som en test av hundens ferdighet til å søke i kjente miljøer, i en mer konkurranselignende setting som skal gi nye utfordringer for både hund og fører.  Der NWN-konkurranser skal gjennomføres i nytt og ukjent miljø for hundene, er Merker prøver som gjerne kan holdes på vante treningsområder. Merkene tar utgangspunkt i andre typer utfordringer enn konkurranse, og fokuserer på nyttige utfordringer i kjent miljø.

Det er en tidsbegrensning på tre minutter pr søk.  Det skal gjennomføres tre søk. Deltagere må gjøre funn på alle tre søk for å få godkjent Merke. Deltager med bestått Merke får utdelt diplom fra instruktør.

Deltagere på Merke-prøver skal være medlemmer av NWN. Samme hundefører må føre hunden i alle søk under samme prøve. Merker følger ekvipasjen i sin helhet.nNB!Fører kan ikke delta på Merker med mer enn en hund per prøve.

Vi ses:-)

Påmelding til kurset

Kurs:
Prøve i Nosework Merker gruppe 1. Grønt merke
Sted:
Harstad
Dato:
22.04.2023
Kursleder:
Julie Bya
Instruktører:
Julie Bya, ICE Ole-Rayner Dietel
Pris:
75 kr