Terning- et litt uvanlig hjelpemiddel i hundetrening

Terning- et litt uvanlig hjelpemiddel i hundetrening

Litt om ekstinksjon, og hvordan vi kan unngå dette med en terning.

Ektinksjon er både navnet på en prosedyre og en atferdsprosess. Som prosedyre er ekstinksjon «det å holde  tilbake forsterker etter en respons som tidligere er forsterket» Som atfersprosess er ekstinksjon «nedgang i rate av responser, som en årsak av at  forsterker holdes tilbake».

Dette kjenner vi godt igjen i hundetrening. Dersom vi slutter å forsterke en atferd vil den etterhvert forekomme sjeldnere og sjeldnere. Mange hunder blir kanskje vant til å motta forsterker (eller belønning) etter hver eneste respons eller atferdskjede den utfører, og til trenings og hverdags kan dette fungere helt greit. Problemet oppstår når vi skal konkurrere og faktisk ikke har lov til å gi hunden godis eller leke før den er ute av ringen. Mange hunder lærer seg at den aldri mottar forsterker på konkurranser og slutter derfor også å utføre det den gjør helt fint på trening.

Heldigvis har vi et «hemmelig våpen». En atferds motstandsdyktighet mot ekstinksjon økes betydelig når atdferden opprettholdes på et variabelt eller intermitterende forsterkningsskjema. På et variabelt/intermitterende forsterkningsskjema blir bare noen responser forsterkes. I stedet for å forsterke hver eneste øvelse, forsterkes for eksempel annenhver eller hver fjerde øvelse.

Det har også vist seg at det bør variere hvor ofte forsterker kommer. Dersom det kommer forsterker fast etter hver fjerde øvelse kan de første øvelsene opprettholdes dårligere fordi de aldri fører til forsterker. Jo mer uforutsigbart det er når forsterker kommer jo mer sannsynlig er det at øvelsene opprettholdes.

Selv syns jeg det å bruke en terning er helt genialt. Har jeg en økt med avstanskommandering lar jeg terningen bestemme antall skifter av posisjon mellom hver forsterker. På den måten blir det både en overraskelse for meg og hunden hvor mange skifter som må utføres, og vi unngår et fast mønster i antall skifter. Den kan også brukes når man skal gjøre det tilfeldig om man skal sende hunden til høyre eller venstre i en apportdirigering for eksempel. Da kan man bare si at 1-3 på terningen er venstre og 4-6 er høyre.  Den kan også bestemme antall hele lydighetsøvelser før jackpot eller liknende. Et lite tips for folk som meg, som liker å tenke minst mulig når man trener hund og ønsker mest mulig effektivitet i treningen.

PS. Husk at atferd bør belønnes etter hver gang (kontinuerlig forsterkning) helt til hunden har fått bra flyt før atferden settes gradvis over på et variabelt/intermitterende forsterkningsskjema.

Referanse:

Pierce, W. D., & Cheney, C. D. (2013). Behavior analysis and learning (5 ed.). Philadelphia: PA: Psychology Press.