Canis klickerINSTRUKTÖRkurs 2016/17

Canis klickerINSTRUKTÖRkurs 2016/17
Om  du har läst Klickerträning för din hund eller Lydnadsträning i teori och praktik, har du lärt dig om betydelsen av att fokusera på 4 saker för att effektivisera din träning (eller dina kursdeltagares):
  1. Timing
  2. Kriterier
  3. Förstärkningsfrekvens
  4. Förstärkningskvalitet
Detta är en väldigt bra start, och ditt fokus  riktas in i rätt riktning – mot saker som är observerbara, och bort från tankeläsning och abstrakta tolkningar.

Men ändå kan det vara svårt att få med sig ”allt” som har med timing att göra, ”allt” som ingår i effektiva kriterier, ”allt” som har med förstärkning att göra, osv. Det är väldigt många  småsaker som har med t ex timing att göra när du tränar hund. Och som hundinstruktör är det ditt jobb att se allt detta, och därefter förmedla det till dina kursdeltagare.

Canis klickerINSTRUKTÖRkurs lägger vi extremt stor vikt vid att utveckla dina observationsfärdigheter. Bra observationsfärdigheter är inte medfött, de kan tränas upp. Och det som mer än något annat uppgraderar dina observationsfärdigheter är helt enkelt att du VET VAD DU SKA TITTA EFTER.

På Canis klickerINSTRUKTÖRkurs tar vi dig därför många steg vidare från att ”bara” fokusera på TKFF (timing, kriterier, förstärkningsfrekvens och förstärkningskvalitet). Du kommer att få lära dig att observera och förbättra träningen (både hos dig själv och dina kursdeltagare) baserat på ett system med över 60 specifika observationspunkter.

När du har jobbat med detta ett helt år (både praktiskt och med hjälp av videoanalys), kommer du automatiskt att lägga märke till de viktigaste förbättringspunkterna när du observerar hundträning. Det spelar ingen roll om du observerar en landslagsutövare eller fru Svensson som kör sina första pass med klicker. Du kommer omedelbart att se var det är möjligt att förbättra träningen från den nivå hundtränaren befinner sig.

På instruktörskursen fokuserar vi inte bara på hundträning utan även på människokunskap och pedagogik. Som hundinstruktör är det först och främst människan du jobbar med. Människor är (väldigt) olika och lär sig också bäst på olika sätt. Ibland är det viktigt att vara mycket konkret och specifik när du ger instruktioner till dina kursdeltagare, så att det inte finns plats för feltolkningar. Andra gånger är det mycket mer värdefullt att INTE ge svaret, utan istället ställa frågorna och hellre låta kursdeltagaren själv hitta svaret, och få sina egna insikter.  Under instruktörskursen lär du dig att använda hela spektret i din undervisning.

ÄR DU REDO FÖR UPPGRADERING?

Om du seriöst följer denna utbildning genom hela året, kommer du om ett års tid att vara redo för  att instruera andra hundägare i klickerträning med en helt annan verktygslåda, förståelse och självsäkerhet än tidigare.Det kommer att krävas insats av dig genom hela året, men om du är beredd att ta steget, hittar du ingen motsvarande instruktörsutbildning.

Instruktörskursen startar 23 augusti – anmälan oss tillhanda senast 1 juli.

Läs mer och anmäl dig till kursen här: www.klickerinstruktör.se