Møte med andre hunder – i bånd

Møte med andre hunder – i bånd

Selv om du ikke ønsker at hunden din skal hilse på andre hunder når den er i bånd, er det ingen garanti for at det ikke kommer til å skje. Så hvorfor ikke trene på dette? Da gjør du både deg selv og hunden din en tjeneste.

Alle hundeeiere har meninger- tildels sterke meninger- om hunder skal få hilse på hverandre eller ikke.

Stort sett er vel alle enige om at det er god skikk å spørre om hundene får hilse eller ikke. Det gjør at en kan velge ut hvilke hunder som kan hilses på og hvem vi bare skal gå forbi.

MEN!!!!
Uansett om en vil unngå hilsing i bånd eller ikke, så kan du ikke unngå all kontakt. Enten fordi en hund som er løs kommer bort til din hund, eller fordi du møter noen som lar hunden sin nå bort til din selv om begge er i bånd. Så bruk heller energien i å trene på møter istedet for å ergre deg over at andre lar hunden sin komme bort til din 😉
Når du vet at hunden din er godt trent i møter med andre hunder,  så er det gode odds på at slike uforutsette møter går bra 😀

Hvordan trene på at hunder møtes i bånd?

Det er viktig at hunder som hilser:
– er avslappet
– ikke har stramme bånd
– lett kan avbrytes i hilsingen etter 5-10 sekunder

Avslappet hund
Stikkord her er miljøtrening og kontakt. Det beste er å starte treningen med bare å hilse på mennesker. Da lærer valpen spillet og kan overføre dette til trening med hund senere.

Start med hunden stående/sittende ved siden av deg. Få en medhjelper til å gå rolig, men bestemt mot deg. (Medhjelperen må ikke være nølende, det virker unaturlig,  og hunden kan reagere med frykt/aggresjon.)

Begynn med den avstanden som er nødvendig for å få god kontakt med valpen. Vær sikker på at valpen har fått med seg at noen nærmer seg. Klikk og belønn underveis for at valpen er rolig og avslappet.
Når medhjelper er kommet frem skal valpen ignoreres mens fører og medhjelper slår av en kort prat. Noen sekunder er tilstrekkelig til å begynne med slik at fører får belønnet for at valpen er rolig og avslappet . Medhjelper hilser så kort på hunden (et par sekunder er nok også her). Og til slutt går alle hver sin vei. Fører belønner underveis for at alle fire føtter er på marka og at hunden er like rolig hele tiden.
Dette gjentas med flere forskjellige personer til valpen/hunden har forstått hilseritualet.

Det er alltid hundefører som klikker og belønner. Medhjelper skal bare hilse.

Når dette går bra begynner også fører og hund å gå i møte. Hilseritualet er det samme.

Hva hvis…..
– Dersom valpen springer frem for å ta kontakt, skal medhjelperen umiddelbart snu og spillet starter på nytt når valpen igjen er blitt rolig og fører får kontakt. Skjer dette når også hund og eier går i møte skal også fører gå motsatt vei. Det beste er å ikke si nei eller på annen måte korrigere valpen. Når  medhjelper snur vil valpen fort skjønne at det skjer samtidig som den selv prøver å ta kontakt. Å snakke til valpen vil bare virke forstyrrende i denne læringen.

– Dersom valpen er reservert og ikke ønsker kontakt skal medhjelperen bare snakke med hundefører og la valpen venne seg til tilstedeværelsen. Reserverte hunder skal få tid til å undersøke personer som kommer. Det er viktig at reserverte hunder ikke blir lokket på eller presset til å hilse på andre mennesker. Er valpen veldig reservert kan medhjelper slippe et par godbiter på bakken.
Husk at valper som er reserverte mot mennesker ikke nødvendigvis er det samme mot andre hunder.

Introdusere hund i treningen
Nå har medhjelper også hund. Helst skal medhjelper ha voksen hund som er godt trent i møter med andre hunder og også kan la være å hilse inntil den andre hunden er blitt rolig.
Er det to hunder som trenes bør de ha trent en del med stødige hunder først for å få rask fremgang.

For at møter mellom hunder ikke skal utvikle seg til lek eller noe annet vi ikke vil ha, skal de være så korte som mulig.
5-10 sek er vanligvis tilstrekkelig for at de skal få sjekket ut hverandre og kort nok til at det ikke utvikler seg. Under trening kan møtene være kortere.

Avslutte hilsing
Å avslutte hilsing er det samme som innkalling fra forstyrrelse 😀
Ikke dra hunden til deg, men belønn for at den kommer på kommando. Så sørg for å ha leke/godbit som gjør at du kan konkurrere mot den forstyrrende hunden 😀
Er forstyrrelsen for stor går du bort med hunden til du får kontakt og kan belønne.

Det er viktig å ikke bli stående passiv med stramme bånd. Det lærer hunden at hilsing må skje med stramme bånd og den får ikke brukt språket sitt.

Introducing two dogs

 

Tips:
Under trening er det lurt å etterhvert variere mellom at hunden får hilse og at den skal ignorere den andre hunden. Vi vil jo ikke at den skal lære at den alltid får hilse. Å sette på et «værsågod» er kanskje ikke så dumt 🙂

Det er selvfølgelig opp til hver enkelt eier å avgjøre om hunden skal få hilse eller ikke. Men litt trening på slike situasjoner er aldri bortkastet 😀