Søksarbeid og atferdsendring

Søksarbeid og atferdsendring
Sted: Canis Hundeskole avd. Nittedal. Brennløkkveien 1
Arrangør: Nittedal
Kursleder: Sissel Larsen (982467624)
Instruktør: Sissel Larsen, Lena Syversen
Start dato: 28.01.2022
Sluttdato: 13.02.2022

På dette kurset lærer du om søksarbeid og atferd, og hvordan du kan hjelpe hunden din med å endre atferd gjennom søksøvelser.

SØKSARBEID OG ATFERDSENDRING

Søk er en fantastisk aktivitet for deg og hunden din. Gjennom søket bygges relasjonen og gir trygghet til både hund og fører.

Sted: Canis hundeskole Nittedal, Brennløkkveien 1,

Kursdatoer:

28 januar 19:00-21:00

29 januar 12:00-16:00

30 januar 12:16:00

12 februar 12:00-16:00

13 februar 12:00-16:00

Gjennom luktesansen opplever og «ser» hunder miljøet rundt seg.

I søksarbeid utnytter vi hundens naturlige egenskaper. Gjennom systematisk og strukturert søkstrening oppnår vi mange fordeler når det gjelder hundens velferd generelt, og utfordrende atferd spesielt.

Søksarbeidet er i seg selv beroligende. Å holde fokus og konsentrasjon over tid krever energi. Det å bli mentalt og psykisk sliten gjør hunden mer avslappet. Med en «jobb» å utføre vil hunden lære seg å løse problemer. Det gir mer trygghet i situasjoner og økt opplevelse av kontroll og selvstendighet.

Økt mestringsevne gir hunden en mer optimistisk holdning. Hunden får flere «positive følelser» og dermed kan arbeidet med atferdsendring lettere gjennomføres.

Teoridelen (første kurskveld 18.00-20.00) inneholder;

 • Hundens språk
 • Atferdsendring -hva kan man gjøre
 • Søksteori

Den praktiske treningen vil blant annet bestå av

 • Innlæring av markering
 • Søk på bane
 • Lineups
 • Utendørssøk
 • Innendørssøk
 • Du vil bli kjent med søkskarusell og søksplattform
 • Annen relevant og praktisk trening til bruk i hverdagen

Kurset vil passe for alle hunder, også for:

 • Usikre/utrygge hunder
 • Lydsensitive hunder
 • Utagerende eller overivrige hunder
 • Overaktive og reaktive

Påmelding til kurset

Kurs:
Søksarbeid og atferdsendring
Sted:
Canis Hundeskole avd. Nittedal. Brennløkkveien 1
Dato:
28.01.2022 til 13.02.2022
Kursleder:
Sissel Larsen
Instruktører:
Sissel Larsen, Lena Syversen
Pris:
4200 kr