Slipp Kontrollen Løs

Slipp Kontrollen Løs
Sted: Brennløkkveien 1, 1484 Hakadal
Arrangør: Oslo & Romerike
Kursleder: Lena Syversen (916878486)
Instruktør: Lena Syversen
Start dato: 02.11.2020
Sluttdato: 14.12.2020

Kurs for eiere med usikre og/eller reaktive hunder som trenger verktøy til å håndtere situasjoner som er utfordrende for hunden. Passer også bra for aktive hunder som har vanskelig for å ha fokus og oppmerksomhet mot eier/fører.

Har du en hund som girer seg fort opp i spesielle situasjoner og/eller omgivelser? Er det vanskelig for hunden å jobbe i nærhetene av andre hunder? Opplever du at hunden din trekker i
båndet, piper eller bjeffer. Eller har du en hund som er usikker/redd i spesielle situasjoner ? På kurset vil vi hjelpe deg og hunden din med å takle disse situasjonene på en bedre måte.
Du vil lære å lese hundens språk og signaler og skape en relasjon basert på trygghet og tillitt. Gjennom trygghet skaper vi forutsigbarhet for hunden som vil medføre økt mestrings-evne og -glede. Det må påregnes noe trening mellom kurskveldene. Vi bruker belønningsbaserte metoder og justerer kriterier ut fra mestring. Trening skal være gøy !

Temaer det jobbes med;
• Balanse mellom utfordringer i miljøet og kriterier for selve øvelsen
• Fokus og kontakt
• Target-øvelser
• Skape relasjon fører-hund gjennom lek og belønning
• Alternativ til uønsket adferd
• Skape handlingsmønstre som gir forutsigbarhet og trygghet
• Jobbe mot å være løs
Teoridelen omfatter temaer som hundens språk og signaler, stress, emosjoner og læringsteori.

Kurset går over 7 kurskvelder, 1. kurskveld er teori uten hund. I tillegg gis en privat konsultasjon rett før eller i løpet av første halvdel av kurset. Her gis det mer individuell veiledning på en adferd som det ønskes å jobbe spesielt med.
Vi starter treningen inne i hallen med en og en hund (kort økter på hver). Hunden kan under pausen vente i bilen, eller på teppe/i bur i hallen.
Ved påmelding til kurset vil du få nærmere informasjon. Vi følger myndighetenes råd om smittevern og tar alle forhåndsregler.
Ta kontakt om du lurer på noe. Du kan lese om instruktøren på Canis sider under Nittedal.

Tid: MANDAG 2.11.20 TEORI uten hund
Kl: 18.00-19.30
DERETTER HVER MANDAG FRA 19.30-21.00
Det er max 4 hunder på kurset.

Påmelding til kurset

Kurs:
Slipp Kontrollen Løs
Sted:
Brennløkkveien 1, 1484 Hakadal
Dato:
02.11.2020 til 14.12.2020
Kursleder:
Lena Syversen
Instruktører:
Lena Syversen
Pris:
2800 kr