Nosework trinn to

Sted: Arna, Bergen
Arrangør: Bergen
Kursleder: Mari Lægreid (818086342)
Instruktør: Mari Lægreid
Start dato: 26.01.2022
Sluttdato: 02.03.2022

Vil du trene vidare på Nosework?!

For deg som har gått nybegynnerkurset vil trene vidare mot LGT,  jobbe meir med handling/startrutiner med meir!

Luktgjenkjenningstesten (LGT) er ein prøve ekvipasjen må gå gjennom for å kunne delta på konkurranse. Å ta LGT kan vere eit gøyalt mål i seg sjølv, du får bevis på at hunden din kan finne duft, og at du kan lese hund!
Testen blir gjort som eit søk i emballasje, der funnet er plassert i ein av tolv pappkassar. Luktgjenkjenningstestar blir gjennomført i Bergensområdet med jamne mellomrom.

 

Me jobbar på kurset med fleire variasjonar i emballasjesøket, der fokus er å fortsette med mestring, motivasjon og glede for ekvipasjen.
Me ser meir på startrutiner, frå bilen og før søket, og korleis rutiner kan førebu hunden og sette den i riktig modus før start.
Me ser på handling og korleis heile ekvipasjen best kan bevege seg saman.
Ved interesse kan me introdusere fleire dufter.