Hold fast!

Hold fast!
Sted: Stavanger-området
Arrangør: Stavanger
Kursleder: Karin Beate Lyng (990765251)
Instruktør: Karin Beate Lyng
Start dato: 08.11.2023
Sluttdato: 22.11.2023

Apportkurs for sportshunden

Apport er ett element som går igjennom mange ulike hundesporter og program – alt fra bruks, redning og lydighet til fuglehundprøver.

Apport kan være en litt tung øvelse som være litt vanskelig å gripe fatt i og for både hund og eier kan sette seg litt fast i. På kurset tar vi for oss de ulike momentene som apportøvelsene består av , trener på dem hver for seg og setter dem sammen til full øvelsen. Målet er å gi deltakerne en grundig innføring og kunnskap til å trene inn hele øvelsen, kvalitetsikring av øvelsen og i tillegg til kjennskap til vanlige problemer som kan dukke opp og hvordan ta tak i disse.

Kurset passer både for deg som er i starten på innlæringen, og for deg som står litt fast eller trenger litt inspirasjon til apport-øvelsen.
Kurskveldene går over 3. kurskvelder på 1,5 time, onsdager kl 19.00-20.30 i uke 45-47.
Stedet vil variere bassert på kveldens oppgaver.