Bronsemerkekurs

Sted: Lahaugmoen Hundesenter, Skedsmokorset (Brånåsveien)
Arrangør: Oslo & Romerike
Kursleder: Marianne Mjelva (999038794)
Instruktør: Marianne Mjelva
Start dato: 11.03.2021
Sluttdato: 06.05.2021

Få en smak på konkurranselydighet!

Har du lyst til å prøve deg litt på konkurranselydighet (LP)? Da er bronsemerke-øvelsene en fin vei inn!

På dette kurset jobber vi med:

  • øvelsene til bronsemerket
  • hvordan få hunden til å jobbe lenger og lenger før belønning
  • innledende konkurransetrening

Forkunnskapskrav: Minimum «Grunnferdigheter trinn 1» hos oss, eller tilsvarende kunnskaper om «den klikkerske måten» å trene hund på.

TID: Vi trener 8 torsdagskvelder f.o.m. 11. mars t.o.m. 6. mai. Torsdag 1. april har vi kursfri p.g.a. påskeferie.

Sted: Vi trener fortrinnsvis inne i våre oppvarmede lokaler på Skedsmokorset, men kommer til å trene ute på en treningsplass i nærheten når været er fint.

Pris: 2650 kr. 

Mot slutten av kurset vil deltakerne få veiledning på hvor og når det kan passe å avlegge bronsemerkeprøven. Noen vil føle seg klare med det samme, mens andre vil føle at de trenger lenger tid med trening før de vet at de er klare for å bestå prøven. Siste kveld blir det generalprøve for dem som ønsker! 🙂 

Bronsemerke-regelverket fra Norsk Kennel Klub:

Øvelse 1 Tilgjengelighet 

Denne øvelsen er obligatorisk, og skal avdekke uønsket adferd. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse. Hunden skal sitte i utgangsstilling. Dommeren kommer bort til ekvipasjen, som skal sjekkes, i front. Føreren kommanderer hunden «bli», og dommeren skal nå sjekke at hunden er tilgjengelig. Tilgjengeligheten sjekkes ved at dommeren kan ta på hundens snuteparti, se på tennene etc.

Øvelse 2 Lineføring 

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Lina skal holdes i førerens venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line og hunden skal villig følge fører på førers venstre side. Korrekt fot-posisjon er hundens skulder ved venstre kne, og hunden skal følge fører i en parallell linje. Fører skal bevege armer og ben på en naturlig måte under øvelsen. Øvelsen skal inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt, uten kommando, innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

Øvelse 3 Dekk fra holdt 

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre gir fører kommando for «fot» og går ca. 10 meter, hvor det blir gitt ordre om å gjøre holdt. Hunden skal innta utgangsstilling uten kommando fra fører. På ny ordre kommanderes hunden til å dekke. Når hunden er i dekk, går fører ca. 10 meter fra hunden hvor det gis ordre om helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake ca. 2 meter bak hunden og, på ny ordre gjør helt om og marsj for å gjøre holdt inntil hunden. På fornyet ordre kommanderes hunden til utgangsstilling.

Øvelse 4 Innkalling fra sitt 

Øvelsen starter på anvist plass med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende. På ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden og, på ordre, gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden til utgangsstilling.

Øvelse 5 Stå under marsj
Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer fører hunden «fot» og går vanlig marsj ca. 10 meter hvor føreren får ordre om å kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på fornyet ordre, helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake mot hunden. Fører passerer hunden på ca. ½ meters avstand på dens venstre side. På ny ordre gjør fører helt om marsj ca. 2 meter bak hunden, for å gå inntil hunden og ta den med seg fri ved fot. Etter ca. 3 meters marsj, på ordre, gjøres holdt. Hunden skal automatisk innta utgangsstilling ved holdt.

Øvelse 6 Enkelt dekk 1 minutt
Med hunden i utgangsstilling stilles ekvipasjen opp. På ordre skal føreren gi kommando for dekk og, på fornyet ordre, kommandere bli. Føreren forlater hunden ca. 15 meter og skal synlig for hunden stå vendt mot den i 1 minutt. Tiden starter når føreren står vendt mot hunden. Etter at tiden er ute beordres føreren til å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 meter bak hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden i utgangsstilling.

Øvelse 7 Helhetsinntrykk
Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Maks poengsum: 180.

Påmelding til kurset

Kurs:
Bronsemerkekurs
Sted:
Lahaugmoen Hundesenter, Skedsmokorset (Brånåsveien)
Dato:
11.03.2021 til 06.05.2021
Kursleder:
Marianne Mjelva
Instruktører:
Marianne Mjelva
Pris:
2650 kr