Atferdskonsultasjon

Atferdskonsultasjon
Sted: Bergen
Arrangør: Bergen
Kursleder: Elin Søbstad (994351109)
Instruktør: Elin Søbstad
Instruktør: 

Kjemper du daglig med hunden din sin angst/ frykt/ usikkerhet/ aggresjon og går på turer til ukurrante tider for å slippe å treffe noen på tur? Har du fått kommentarer som f.eks. at du "må bli en bedre leder" for hunden din eller "vise hvem som er sjefen", så vil alt ordne seg? Vel, hos oss får du ingen abstrakte råd eller tips - hos oss får du tips, råd og verktøy i hverdagen som virker OG gir både deg og hunden din bedre mestring!

En atferdskonsultasjon er en kartleggingssamtale der vi går igjennom hva eier opplever som vanskelig og utfordrende i sin hverdag sammen med hunden(e).
Det koster kr 2 300.- (egne priser for helg og helligdag) og inkluderer følgende:
– 1,5 timer konsultasjon og kartlegging, årsak(er), ser på tiltak, treningsmetoder m.m.
– 2 oppfølgingssamtaler pr. telefon (avtales etter konsultasjonen)
Ved hjemmebesøk beregnes i tillegg km-godgjørelse etter statens satser, bompenger og eventuelle park.gebyrer dersom det er avgiftsbelagt parkering der vi møtes.

Medgått ekstratid og tid utover avtalt konsultasjonstid, dersom denne overskrides, faktureres med kr 250.- pr. påbegynte 30 minutt. Treningstimer bestilles separat fra atferdskonsultasjonen, og koster kr 400.- pr. påbegynte 30 minutt + km, bompenger, park.gebyr.

handshake between dog and hand

Vi bruker utelukkende positive treningsmetoder – også i all trening innen atferdsmodifisering og problemløsning uten at hunden hverken må gjøre «feil» eller bli «feilet» av oss. En atferdskonsultasjon er første skritt på veien til å få hjelp til de utfordringer du måtte ha med hunden din.

For bestilling av atferdskonsultasjon trenger du henvisning fra veterinær, slik at helsemessige årsaker til atferdsendring er utelukket i forkant.