Instruktørutdannelse hos Canis

Instruktørutdannelse hos Canis

Hvis du har lest bøkene «klikkertrening for din hund» eller «Lydighetstrening i teori og praksis», har du lært om betydningen av fokusere på 4 ting for å effektivisere treningen din (eller til dine kurselever):

  1. Timing
  2. Kriterier
  3. Forsterkningsfrekvens
  4. Forsterkningskvalitet.

Dette er en veldig god start, og det retter fokuset ditt i riktig retning – mot ting som er observerbare, og vekk fra tankelesning og abstrakte tolkninger.

Men likevel kan det være vanskelig å få med seg «alt» som har med timing å gjøre, «alt» som inngår i effektive kriterier, «alt» som har med forsterkning å gjøre osv. Det er veldig mange småting som har med f.eks. Timing å gjøre når du trener hund. Og som hundeinstruktør er det din jobb å se alt dette, og deretter formidle det til dine kurselever.

På Canis sitt klikkerINSTRUKTØRkurs legger vi ekstremt stor vekt på å utvikle disse observasjonsferdighetene dine. Gode observasjonsferdigheter er ikke medfødt, de kan trenes opp. Og det som mer enn noe annet oppgraderer observasjonsferdighetene dine er enkelt og greit at du VET HVA DU SKAL SE ETTER.

På Canis sitt klikkerINSTRUKTØRkurs tar vi deg derfor mange steg videre fra å «bare» fokusere på TKFF (timing, kriterier, forsterkningsfrekvens og forsterkningskvalitet). Du vil lære å observere og forbedre trening (både hos deg selv og dine kurselever) basert på et system med over 60 spesifikke observasjonspunkter.

Når du har jobbet med dette gjennom et helt år (både i praksis og ved hjelp av videoanalyse), vil du begynne å automatisk legge merke til de viktigste forbedringspunktene når du observerer hundetrening. Det er det samme om du observerer en landslagsutøver eller fru Hansen som kjører sine første økter med klikkeren. Du vil umiddelbart se hvor det er mulig å forbedre treningen fra det nivået hundetreneren er på.

På instruktørkurset fokuserer vi ikke bare på hundetrening, og men også på menneskekunnskap og pedagogikk. Som hundeinstruktør er det først og fremst mennesker du jobber med. Mennesker er (veldig) forskjellige, og lærer også best på forskjellige måter. Av og til er det viktig å være meget konkret og spesifikk når du gir instruksjoner til dine kurselever, slik at det ikke er rom for feiltolkninger. Andre ganger er det mye mer verdifullt å IKKE gi svaret, men i stedet stille spørsmålene og heller la kurseleven finne svaret selv og gjøre sine egne innsikter. I løpet av instruktørkurset lærer du å bruke hele dette spekteret i undervisningen din.

HØRES DETTE INTERESSANT UT FOR DEG?

Du bør ha god kjenskap til klikkertrening fra før, men hvis du følger denne utdannelsen seriøst gjennom hele året vil du om et års tid være klar til å instruere andre hundeeiere i klikkertrening med en helt annen verktøykasse, forståelse og selvsikkerhet enn før. Det vil kreve innsats fra deg gjennom året, men hvis du er klar til å ta steget opp finner du ingen lignende instruktørutdannelser.

 

 

SISTE NYTT: Instruktørkurset er nå dessverre fullt! MEN det er fortsatt mulig å melde seg på som observatør fram til 15. august. Som observatør får du tilgang til alle leksjoner/forelesninger og alt annet kursmatriale, men du sender ikke inn prosjektoppgaver/filmer osv. Dette er et veldig bra tilbud til deg som vil lære «alt» om klikkertrening, men som ikke har tid til å jobbe like mye med prosjektoppgaver osv som de ordinære deltakerne. 

Les mer og meld deg på kurset (som observatør) her: www.klikkerinstruktør.no