Feilmelding og snapping i rundering

Feilmelding og snapping i rundering

Siden sommeren 2016 har jeg hatt et spørreskjema liggende på SurveyMonkey. Det er en slags undersøkelse om feilmeldingsproblematikk i rundering. Jeg har ønsket å finne ut hvor vanlig problemet er, hvilke situasjoner det oppstår i første gangen, hvilke tiltak som har fungert for å få kontroll på problemet og hvorvidt hunden fungerer på en god måte med fastbitt etterpå.

Et par begrepsavklaringer:

Melding: Når hunden i søk lokaliserer et menneske eller gjenstand gir den beskjed til fører, enten ved å ta fastbittet (se under) i munnen og løper tilbake til fører, eller ved å halse (bjeffe) ved mennesket/gjenstand til fører kommer.

Feilmelding: Hunden tar fastbittet – den orange bøylen som henger rundt halsen, eller en tau/skinn-stump som henger fra halsbåndet – i munnen uten at det finnes en figurant eller gjenstand, og kommer inn til fører med denne.

Snapping: Hunden tar fastbittet i munnen, tilsynelatende umotivert når som helst under søk, og bærer dette i korte eller lengre strekninger. Hunden kommer ikke inn til fører for å avlevere. Ofte slipper hunden bittet av seg selv etter en stund.

I løpet av de 2 årene undersøkelsen min har ligget ute har jeg fått 21 svar. Ikke veldig mange svar, men det gir en indikasjon på hvordan problematikken arter seg. De aller fleste er aktive innen redningshund-miljøet (NRH/NRO), og de aller fleste har opplevd feilmelding eller snapping hos hunden. Av 21 svar har 4,76% opplevd kun feilmelding, 38,10% har kun opplevd snapping, mens 38,10% har opplevd begge deler. Totalt har altså 80,96% (17 stk) opplevd feilmeldingsproblematikk. For de fleste oppsto problemet på trening (12 stk – 66,67%), noen opplevde det første gang på en prøve (4 stk – 22,22%), resten (1) anser det som en tilfeldighet at det skjedde. Av de 17 som har opplevd problemet svarer 11 stk hvilket utdanningsnivå hunden befant seg på første gang det skjedde. De aller fleste (6 stk) opplevde at dette skjedde underveis i B-godkjenningssesongen. Litt færre (4 stk) svarer at hunden var rekrutt eller nybegynner. Én opplevde dette i A-godkjenningssesongen.

Det er nesten like mange teorier på hvorfor problemet oppsto som det er deltakere i undersøkelsen, og tiltakene spriker deretter. Men enkelte ting (eller varianter av litt liknende ting) går igjen. Blant årsaker skriver de som svarer feks:

 • Overslagshandling
 • Dårlig generalisert melding
 • Sliten hund
 • Stresset eier
 • Fastbittet for løst
 • Mye tomslag
 • Hund usikker på oppgaven
 • ‘Please’ eier

Tiltakene som eier har forsøk er: 

 • Variere mellom direktebelønning, løsbitt og fastbitt
 • Teipet eller gjort fastbittet utilgjengelig i perioder
 • Legge til rette for at hunden kun gjør korrekte repetisjoner
 • Belønne tomslag (der hunden ikke feilmelder) på midtlinjen
 • Aldri belønning på midtlinjen når hunden kommer med melding
 • Godbit hos figurant førhunden tar melding
 • Omvendtlokking hos figurant
 • Sende på nytt samme sted til hunden gjør rett (dvs ikke feilmelder)
 • Mer balanse mellom tomt og funn (dvs mindre tomt enn tidligere)
 • Mer påvirkning
 • Bruke glad stemme og kommandoer
 • Jobbe med momenter
 • Gå litt tilbake i treningen
 • Jobbe med utholdenhet

I listen over har jeg markert med fet skrift de tiltakene de fleste anser har vært løsningen for å få hunden til å slutte med feilmelding eller snapping. Jeg ble overrasket over at ingen har indikert omskolering som et tiltalt (dvs at en hund som feilmelder/snapper med bringkobbel læres å bruke svenskebitt eller halse i stedet, eller omvendt).

På spørsmål om hunden har sluttet å feilmelde/snappe svarer 57,50% (6 stk) JA, ingen svarer nei, og 62,50% (10 stk) svarer UAVKLART. På spørsmål om de syns hunden fungerer med den meldingsformen de har feilmeld/snappet med tidligere svarer 73,33% (11 stk) JA, og 26,67% (4 stk) USIKKER. Ingen svarer nei.

Dette er ingen representativ undersøkelse. Det er altfor få deltakere, og utvalget deltakere er ikke representativt. I tillegg kunne nok spørsmålene vært bedre formulert fra min side. Likevel syns jeg det er interessant at såpass mange er innom problematikken i løpet av mtdanningsforløpet, og at det for såpass mange likevel ikke utgjør noe stort problem som ødelegger karrieren som runderingshund. Det syns jeg er veldig gledelig!

Når det kommer til årsakene og tiltakene spriker dette en del. Det er også min erfaring at det er mange teorier på hva som forårsaker feilmelding, og hva som hjelper for å løse dette. Ofte går løsningen ut på å fikse det synlige problemet. Men mange er også av den oppfatning (inkludert meg), at feilmeldingen i seg selv egentlig ikke er problemet. Feilmelding er et symptompå at noe er galt i runderingen. Altså, feilmeldingsproblematikk oppstår fordi alt ikke er som det skal i øvelsen forøvrig. Da hjelper det ikke bare å fikse det synlige problemet, eller akkurat den situasjonen der feilmeldingsproblemet oppsto. Er ikke søksystemet i runderingsøvelsen på flyt og grundig generalisert, og  meldingen solid baklengskjedet, på flyt og generalisert vil det kunne oppstå nye problemer senere.

Har du lyst å lære mer om rundering?

Vil du gå på runderingskurs? Alt fra nybegynner til erfaren, eller problemløsing. Jeg har et par ledige plasser på helgekurs i Oslo 14.-6. september. Mer informasjon og påmelding herFinn runderingskurs i ditt distrikt her