En morsom shapingøkt

En morsom shapingøkt

«Shaping» vil si å forme en adferd gjennom gradvise tilnærminger til sluttmålet. Vi bruker veldig mye shaping i klikkertrening (men shaping er ikke nødvendigvis synonymt med klikkertrening). All trening som innebærer gradvis tilnærminger mot et definert sluttmål, kan defineres som shaping, uansett hvilken treningsmetoder du bruker forøvrig.

Man kan shape forskjellige aspekter ved en adferd:

  • Form/topografi på adferden (f.eks. når du shaper hunden fra å snu på hodet til å snurre rundt flere ganger)
  • Varighet på adferden (f.eks. når du lærer hunden å gå gradvis lenger fri ved fot)
  • Latenstid (f.eks. slik at hunden reagerer gradvis hurtigere på et signal)
  • Intensitet/tempo (f.eks. når du øker kriteriene og forsterker (kun) en gradvis hurtigere «Ligg»)
  • Relasjon til gradvis økende/reduserte stimuli (f.eks. når du gradvis trapper ned bruk av hjelp, eller innfører gradvis økende forstyrrelser).

De fire første punktene kalles responsgeneralisering (ettersom det er selve responsen som forandres gradvis). Det siste punktet er stimulusgeneralisering (ettersom det er styrken/formen på stimuli som forandres gradvis). Men alle variantene går inn under den ganske vide definisjonen av «shaping».

I denne filmen kan du se eksempel på den siste typen shaping (og klikkertrening!).

Cuba har før denne økten aldri lært å sitte rolig når jeg kaster apporten (og hun er rimelig «heit», så jeg må øke vanskelighetsgraden veldig gradvis i starten), men det går heldigvis ganske fort framover når man kombinerer shaping med klikkertrening.

Hvis du vil se flere slike treningsfilmer kan du melde deg på «Grunnferdighets bootcamp med Cuba». Da kan du følge utviklingen til unghunden Cuba (8 mnd) hver dag/uke og kanskje snappe opp noen tips fra Morten til din egen grunnferdighetstrening. Dette kurset er en utmerket mulighet til å se hvordan forfatterne av «Lydighetstrening i teori og praksis» trener i praksis til daglig.

Se www.grunnferdigheter.no for påmelding og mer informasjon.

Se hele kursplanen til Canis Hundeskole her