Den livsviktige innkallingen.

Den livsviktige innkallingen.

Innkalling er helt klart noe av det viktigste, om ikke det aller viktigste, du kan lære hunden din. En hund som kommer på innkalling kan få frihet til å løpe og utforske verden i sitt eget tempo. Det gir mye glede for både hunden og eieren, det er behagelig for andre i området og ikke minst gir det hunden en tryggere hverdag.

Som med all hundetrening er det selvfølgelig flere veier til målet. Det er likevel noen viktige ting vi bør passe på, uansett hvilken oppskrift vi velger å følge.

  • Hva skal vi belønne med?

Belønningen bør være i samsvar med oppgavens vanskelighet. Med andre ord: Belønningen for innkalling bør være virkelig god! Når du ber hunden om å forlate det den holder på med til fordel for deg, bør du gi den noe den virkelig vil ha som belønning for at den velger å komme til deg.

  • Hvordan kan vi motivere hunden?

Dette henger tydelig sammen med belønningen. Jeg foreslår ikke at du bruker belønningen til å lokke hunden til å komme. Da risikerer man å få en hund som bare kommer hvis du står og vifter med en boks leverpostei eller en leke. Men det du tidligere har belønnet innkallingen med vil påvirke motivasjonen for neste innkalling. Vi kan også motivere hunden til å komme med vårt kroppsspråk og med tonefallet vi bruker når vi roper på den.

  • Del opp øvelsen!

Når vi klikkertrener deler vi opp øvelsen i mindre deler og øver på de hver for seg. Det kan vi også gjøre med innkalling! En innkalling består av flere deler. Hunden må avslutte det den holder på med, snu seg mot deg, komme mot deg (helst løpende) og sist men ikke minst, være mulig å få tak i når den har kommet helt fram til deg. Alle deler av innkallingen kan trenes på hver for seg. Du kan f.eks. trene på at hunden avslutter snusing og gir deg oppmerksomhet mens du står rett ved siden av. Da øver du på en veldig vanskelig del av innkallingen uten at du er langt unna hunden.

  • Øk vanskelighetsgraden gradvis slik at hunden lykkes.

Vi må øke vanskelighetsgraden på en måte som gjør at hunden lykkes så mye som mulig. Dette er spesielt viktig med innkalling. En hund som ignorerer innkallingen fordi noe annet var mer spennende har faktisk blitt belønnet for ikke å komme. (Husk, en belønning er noe hunden har lyst på, så dersom hunden velger å løpe bort til en spennende forstyrrelse, så har den fått en belønning!) For hunden er det mange ulike forstyrrelser som kan gjøre innkallingen vanskeligere. Det er lett å glemme at noe så enkelt som å trene på et nytt sted vil påvirke hunden, og ikke bare veldig vanskelige forstyrrelser, som andre hunder eller løpende barn.

  • Tren systematisk med forstyrrelser du har kontroll over.

Hva er vanskelig for hunden din? Hunder er ulike, og det vil være forskjellig fra hund til hund hva som er vanskelig. Er det innkalling fra bevegelige ting som er vanskeligst for hunden din? Da kan du trene med bevegelige forstyrrelser som du har kontroll på slik at du er forberedt. Du kan for eksempel bruke en medhjelper som løper eller sykler, eller du kan bruke en leke som du kaster osv. Samtidig passer du på at at du holder god nok avstand til forstyrrelsen slik at hunden med stor sannsynlighet lykkes. Du kan også ha på hunden en langline i tilfelle du får behov for å stoppe den.

Et kurs med fokus på innkalling er absolutt å anbefale. Du finner et her.

På Canis Akademiet finner du en video om hvordan du kan lære familiehunden å komme på innkalling.

Denne sommeren bruker jeg tid på å legge et godt grunnlag for innkalling med valpen Heti.

Her er en video som viser litt av det vi trener på.