Kan man planlægge for meget?

Kan man planlægge for meget?

En excel-afhængigs bekendelser

Jeg elsker at planlægge og lave excel-ark med datoer, øvelser mm. Jeg ved det er virkelig underligt, men sådan har jeg det altså!

Min primære sport er freestyle og en af de meget fine ting ved den sport er, at man selv bestemmer alle øvelserne i programmet og rækkefølgen. Det giver gudskelov anledning til en del brug af excel.

Når jeg skal lave et nyt freestyle program og tilhørende regneark, laver jeg først et skema med tre kolonner: Hvad sker der i musikken, hvad skal hunden gøre og hvad skal jeg gøre. Næste ark bruger jeg til at skrive alle de små øvelser jeg skal have med i programmet ned og efter øvelsen har jeg fire kolonner: “Opstartet”, “Flyd”, “Med signal” og “I kæde”. Ud for hver øvelse, kan jeg så farve feltet rødt, gult eller grønt.

Næste ark er en beskrivelse af vores kæder og det næste igen er en plan med datoer og sådan kunne jeg blive ved. Og det gør jeg så!

Planlægning er godt og det er nødvendigt, hvis man vil træne systematisk og har mange øvelser og kæder at holde styr på. Men for meget planlægning kan fjerne tid og fokus fra træning af hunden.

Det er ikke planlægning alene, der giver den gode konkurrencepræstation, det er alle de gode, regelmæssige, veltilrettelagte træningspas.

Et andet problem ved detail-planlægning kan være, det der sker, når planen ikke holder.

Måske bliver man lidt irriteret på hunden eller på sig selv, fordi man har lavet en alt for ambitiøs plan? Måske stresser man lidt og speeder træningen op og laver “fusk-træning”, så planen stadig holder. Eller måske giver man lidt op på træningen og bruger i stedet tiden på at lave en revideret plan (Yes, mere tid sammen med excel-arket). Jeg indrømmer gerne, at jeg falder i den sidste kategori.

Som planlægnings-afhængig (nogen vil måske sige kontrol-freak, men det har en underlig negativ klang), skal jeg minde mig selv om, at det vigtigste træningspas er det jeg laver i dag.

Ikke det jeg planlægger at lave på næste onsdag eller det jeg lavede i går (hvor jeg måske fik klikket forkert, glemte at klikke et sted eller noget andet uperfekt). Det eneste træningspas jeg kan påvirke nu og som kan påvirke vores konkurrencepræstation, er det jeg laver i dag.

Måske har du det helt omvendt, og får lavet en masse gode træningspas, men uden at have en plan?