Tävlingsträning vår/sommar 2020

Tävlingsträning vår/sommar 2020
Plats: Munkfors
Arrangör: Värmland
Kursledare: Bergljot Håkonsen
Instruktör: Bergljot Håkonsen

Foto: Cilje H. A. Moe

Under vår/sommar 2020 kör vi tävlingslik träning första söndag varje månad. Färdiga program/banor för de olika klasserna, ”tävlingsledare” (Bergljot Håkonsen-kommanderar), utrustning som apporter, hinder, koner och liknande kommer finnas på platsen. Deltagarna figurerar som ”domare” och ”skrivare” (bara vara närvarande på planen). Om ekipagen önskar feedback om vad som gick bra och vad som kunde bli bättre kan man få det, men det är inga domare närvarande och därmed ingen bedömning som sådan.

Tävlingsträningen är inte en inoffisiel tävling, utan den skall ge möjligheten att träna inför tävling under så tävlingslika förhållanden som möjligt. Vi hoppas på deltagare som hjälper varandra att få en trevlig dag på lydnadsplanen. Du bestämmer om du vill köra ett helt program, dela upp programmet eller bara köra enstaka moment. Man kan naturligtvis ta med godis/leksak och belöna hunden på banan om så önskas – eller köra helt tävlingslikt med t.ex. avstandsbelöning. Precis som med en vanlig tävling är det inte tillåtet att korrigera hunden på planen – eller på platsen.

datum:

3 maj
7 juni
5 juli
2 augusti
6 september

Pris 50 kr per tillfälle. Bindande anmälan på mail till bergljot@canis.se. Skriv ditt namn, din hunds namn, ras och vilken klass du vill tävla.
Om du anmälar dig till alla 5 träningstävlingar samtidig får du en gratis.

Varmt välkommen!

Inskrivning til kurs

Kurser:
Tävlingsträning vår/sommar 2020
Plats:
Munkfors
Kursledare:
Bergljot Håkonsen
Instruktörer:
Bergljot Håkonsen
Pris:
50 kr