Lek mellom hunder

Lek mellom hunder

Bare moro, eller kan det bli et velferdsproblem? Hunder leker sammen for å knytte bånd og sosiale relasjoner mellom andre hunder. Men hva skjer dersom hunden ikke følger de sosiale reglene for lek?

Hundene leker med hverandre for å knytte sterkere bånd og lage sosiale relasjoner med andre hunder. Hunder inntar lekestilling/play bows (med forlabbene i bakken og rumpa i været) for å invitere til lek, og inntar denne posisjonen flere ganger gjennom leken for å forsikre hverandre om at alt er greit. Lekestilling indikerer at det fortsatt dreier seg om lek, og at ingenting er farlig eller alvorlig. Når hundene er ferdig med å leke vil de gi flere dempende signaler som å snu hodet vekk, slikke nesen og riste seg for å signalisere at leken er over. Lek sånn som dette med slike signaler gir hunden god velferd, og nyttige erfaringer med å være sosial med andre hunder.

Men det er ikke alltid at leken hverken starter eller stopper på denne måten. I vår tid har vi fokusert mye på hvordan vi vil at rasene skal se ut. Hunder med flate neser, mye ansiktshår (som kan gjøre det vanskelig å tyde ansiktsmimikk), hovedvekt på framparten (som kan oppfattes som truende) m.m. gjør sitt til at hunder kan misforstå signalene til hverandre, og det kan oppstå konflikter.

Hunder som ikke vokser opp med trygge og godt sosialiserte voksne hunder de kan leke med, er også utsatt for det og ikke utvikle riktig sosial adferd mot andre hunder.

Mange problemer oppstår i valp- og unghundsperioden. Hvis hunden stadig vekk opplever å bli overkjørt av andre hunder (bli lagt i bakken, løpt ned eller ridd på) kan du ende opp med en hund som blir en «bølle» selv. De mister selvtillit, og får ikke utviklet språket sitt som de burde. Dette kan by på utfordringer senere når hunden skal leke med andre fremmede hunder, og det vil lettere oppstå konfrontasjoner. Samtidig skaper det stor frustrasjon hos hunden, og potensielle aggresjonsproblemer kan oppstå.

Hvis man ser på det evolusjonære prinsippet med lek, så vil en hund med godt språk og sosiale ferdigheter ha bedre sjanse for å overleve. Disse hundene blir akseptert av flokken. Dermed vil hunder som leker bra med andre hunder ha større sjanse for å formere seg. Lek er som sagt ment for å knytte bånd med andre hunder, og da følger de noen sosiale regler. Hvis ikke disse sosiale reglene blir fulgt oppstår det farlige situasjoner som kan være en stor risiko for hundene involvert. Dermed vil dette føre til at hunder som ikke følger disse sosiale reglene for lek kan bli utstøtt av gruppen.

Men om hunden din har mistet litt av språket og har dårlige sosiale ferdigheter kan dette læres på nytt. Ved å lære om hundens dempende signaler kan vi hjelpe hundene våre til å få tilbake språket sitt, og dermed kunne leke med andre hunder, og øke velferden deres.