Å gå pent i båndet.

Å gå pent i båndet.

I dag var det mer enn vanskelig nok å gå tur bare på grunn av føret, jeg var veldig glad for å ha hunder som går pent i band!

Når jeg spør kursdeltagere om hva det er viktigst for valpen å lære, er «gå pent i bånd» en av svarene jeg hører mest. Det er klart at dette er viktig i mange sammenhenger, men tydeligvis ikke enkelt å jobbe med.

Problemet for de fleste ligger i vanskelighetene med å være konsekvent. Prinsippene for å trene «gå pent i bånd» kan oppsummeres slik:

  • Når hunden går med løst bånd skal den belønnes, vanligvis med å få lov til å gå framover.
  • Når hunden trekker i båndet skal den ikke belønnes, det vil si at den ikke får lov til å gå framover.

Enkelt, ikke sant?

Så hvorfor så vanskelig?

Jeg skal ikke påstå at jeg har hele fasiten, men noen erfaringer har jeg gjort meg underveis.

Å være konsekvent i forhold til disse to prinsippene er ikke like lett som det ser ut som. Hva er egentlig «løst bånd» og «stramt bånd»? Det en hundefører opplever som «løst bånd» den ene dagen er kanskje ikke like greit den neste dagen. Det er lurt å definere «løst bånd» og «stramt bånd» med helt konkrete kriterier. For eksempel «løst bånd» er når selve båndet henger ned i en bue fra hund til fører. «Stramt bånd» når båndet blir dratt opp i vannrett. Da har vi et synlig kriterie for hva som er å gå pent i bånd, og det er lettere å være konsekvent uansett føreres energinivå eller humør.Løst bånd

Det neste problemet med å være konsekvent er hverdagens tidsklemme. Har vi tid til å stoppe hver gang hunden trekker i båndet på morgenturen? Det er ikke sikkert vi har det og da må problemet løses på en annen måte. Hva med å bruke sele når vi har dårlig tid? Da kan vi la hunden få lov til å trekke når den går koblet i selen. Dette lærer hundene fort. Gå pent i bånd med halsbånd, og trekke med sele. Det er fult mulig å bruke to forskjellige seler også, for å unngå bruk av halsbånd. Pass bare på at selene du bruker har forskjellige form slik at det er lett for hunden å kjenne forskjellen.

Prinsippene over fungerer for å lære en hvilken som helst hund å gå pent i bånd, så lenge vi er konsekvent. Selvfølgelig må vi tilpasse framgangsmåten til hunden. For noen hunder fungerer det helt utmerket at vi bare stopper når den trekker. Andre hunder kan stå lenge og kose seg med luktene rundt seg, uten å bry seg nevneverdig om at framdriften stoppet opp. Men prinsippene forblir den samme. Vi må bare justere vår respons slik at hunden har alt å tjene på å gå med løst bånd.

Aktiv trening på å gå pent i bånd i bestemte situasjoner kan være til stor nytte, men vil aldri erstatte trening på tur i hverdagen. Videoen viser to enkle øvelser du kan bruke hvor som helst til å trene på å gå pent i bånd.

  1. Vi lærer hunden å bli med oss vekk fra noe den har lyst på, uten at vi må trekke i båndet for å få den med oss.
  2. Vi lærer hunden å gå pent i bånd fram til noe den har lyst på.

Fordelene med å jobbe med øvelsene på denne måten er at vi kan jobbe med båndtrening hjemme, i kontrollerte omgivelser, samtidig som vi har full kontroll på både hunden og belønningen. Ute på tur møter vi ofte på utfordringer der vi ikke har full kontroll på det hunden har lyst på, og det blir da mye mer vanskelig å trene effektivt. I videoen ser du bare starten på treningen. Øvelsene må bygges videre for å virkelig gi uttelling på hundens evne til å gå pent i bånd.

Trenger du veiledning underveis med båndtrening ? Da finner du kurs her.