Systematisk (klikker)træning

Systematisk (klikker)træning

Når vi gerne vil træne hunden til at lære et konkurrenceprogram, hverdagslydighed eller andet, så indebærer det jo at vi skal lære den en liste af øvelser og adfærd. De fleste vil gerne nå i mål med et resultat så hurtigt som muligt. Og mange har også den holdning at det så er lidt lige meget hvilken metode og teknikker man vælger, bare hunden lærer det hurtigt. Det er meget forstærkende for os som hundefører at se træningen give resultater – og det skal den bestemt også 😉

Det betyder så at man måske kommer til at mikse mange forskellige teknikker som hører til under forskellige metoder. Men hvad sker der egentlig for hunden når vi gør det?

Man kan sige at metoden er rammen af regler man operer med i træningen –  altså f.eks. om man bruger korrektioner eller ikke. Teknikker til at få adfærd frem kan deles i grupper efter om de indebærer brug af ubehag i en eller anden grad, om de indebærer brug af hjælp i høj eller ringe grad etc.

Det siger sig selv at det kan være meget forvirrende for hunden hvis man i det ene træningspas korrigerer den for at vise adfærd du ikke vil have og i det næste pas stiller dig op og venter på at den skal tilbyde hvad som helst. Men selvom man nu har valgt at træne belønningsbaseret, kan der alligevel godt være kilder til forvirring for hunden hvis du pendler rundt mellem teknikker der ikke harmonerer med hinanden. Og en af grundene til at nogle f.eks. opgiver lidt på klikkertræning når de begynder på det, tror jeg, er at hunden har svært ved at navigere i hvilke regler der gælder. Og det er klart at den vil have det i begyndelsen og så giver føreren op. Det går alt for langsomt!

Men der er nogle fordele ved systematisk at bruge en metode med nogle teknikker som holder sig inden for metodens rammer, og det er at hunden ikke bare lærer nogle adfærd. Den lærer også nogle koncepter. Og jo mere systematisk du er i træningen, og jo bedre du er til at arbejde konsekvent inden for rammerne, jo mere genkendeligt bliver træningsopsætningen for hunden. Det betyder at det måske går langsomt med at lære nye adfærd i begyndelsen, men jo mere “konceptklog” hunden bliver indenfor metoden, jo hurtigere går det for den at lære nye ting. Og det er præcis det du som hundefører skal have tålmodighed til at lære hunden. Når du f.eks. kommer til det niveau i træningen hvor hunden genkender konceptet for indlæring af signal –  så går det hurtigere og hurtigere at indlære nye signaler på nye adfærd. Det samme gælder kædning af adfærd. De første gange er det svært –  de næste går det meget hurtigere fordi hunden har lært spillereglerne at kende. Osv. Osv.

På Canis`klikkertræneruddannelse er det netop det vi fokuserer på. Vi arbejder med at du som hundefører lærer at træne målrettet og systematisk. Du lærer at arbejde med klikkertræningens teknikker og værktøjer, og på vejen bliver din hund konceptklog.

Se mere om Canis`klikkertræneruddannelse her