Årets første runderingskurs

Årets første runderingskurs

IMG_6473I helgen holdt jeg årets første runderingskurs i Silkeborg (Danmark) for en gruppe erfarne trenere, som i lengre tid har trent etter prinsippene i boka «Rundering i teori og praksis». Etter siste økt ba jeg dem oppsummere hva som hadde vært de viktigste punktene i løpet av helgen, og de kom opp med denne listen, som kanskje kan være nyttige for flere runderingsinteresserte.

 

1. Bare korrekte utslag!

Tør du satse 100 kroner på at hunden vil gå rett ut og langt nok ut på hvert eneste utslag? Hvis ikke – kjør heller en påvirkning på forhånd i stedet for å gi hunden sjansen til å øve på å gå dårlige utslag.

 

2. La halshunden repetere flere meldinger pr. funn

Hvis hunden ikke har en 100% pålitelig halsmelding (ikke halser lenge nok, eller kan forlate fig uten å halse først), kan det være en god idé å kjøre flere repetisjoner for hvert funn. Når fig har belønnet den første serien med halsing, kan fig bli passiv igjen, og hunden skal da fortsette å halse fram til et nytt klikk. 2-4 rep pr. funn er passe. Fig kan gjerne variere sin posisjon for hver repetisjon. Flere repetisjoner (i selve søkssituasjonen) er det som gir flyt!

 

3. 100% synlig – eller 100% skjult figurant!

I boka «Rundering i teori og praksis» beskriver vi hvordan vi kan shape inn søksmønsteret i runderingen ved hjelp av figuranter som er synlige i starten, og deretter beveger seg gradvis lenger ut, og til slutt blir usynlige. Men når du først har trent inn løpsmønsteret er det ingen grunn til å ha figurantene «delvis skjulte» lenger. Enten kjører du en 100% synlig figurant, f.eks. fordi du vil legge tilrette for en fin flying når hundne ommer inn fra den andre siden. Men hvis hunden ikke trenger denne ekstra hjelpen for å søke rett ut skal du gjemme figuranten fullstendig. Vi vil ikke at hunden løpet ut i skogen, og får øye på figuranten når den har kommet 40 meter ut – da skal den bruke nesa! Og hvis du uansett kjører f.eks. en lydpåvirkning, er det ingen grunn til at hunden ikke skal være 100% skjult. Jo bedre du gjemme figuranter på trening, jo dyktigere blir hunden til å lete grundig. (Men husk fortsatt punkt 2!)

 

4. Husk skogslydigheten – og la den være frivillig!

Husk å trene konkurranselike transporter også på trening – ikke nødvendigvis på hvert funn, men ihvertfall så ofte at hunden kan det grundig. Når det gjelder kontroll over hunden på midtlinja og forøvrig, er det viktig at all kontroll er frivillig. Hvis du må mase på hunden for å kontrollere den, legger du grunnlaget for konflikter mellom deg og hunden på midtlinja, og dette påvirker ofte selve søket veldig negativt. Lær i stedet hunden å FRIVILLIG ta kontakt med deg, gå fri ved fot, sette seg i utgangsstilling, komme helt inn til deg osv – uten at du trenger å mase på den. Belønn med klikk/belønning – eller ved å kommandere «søk» (doggie-zen).

 

IMG_6475
Treningsøkten er planlagt på forhånd – og antall korrekte/feil repetisjoner noteres underveis.

5. Før loggbok over treningen!

Hvor mange funn/blindslag hadde du i treningen, og på hvilke utslag kjørte du funn/blindslag? Hvor mange av utslagene var korrekte på første forsøk? Hvor mange meldinger / direkte belønning kjørte du? Hvor mange ganger kjørte du «flying», og hvor mange ganger stoppet du hunden på midtlinja? Hvor vanskelig var denne treningsløypa på en skala fra 1-10? Ved å føre litt enkel statistikk over treningen din er det mulig å planlegge en fornuftig progresjon, du slipper å lage mønster som hunden kjenner igjen (som f.eks. å veldig ofte starte med et blindslag og deretter funn, sjelden å kjøre 2 funn på rad osv), og du kan kvalitetssikre at du overholder 80%-regelen på flere aspekter ved søket.

 

6. 500 repetisjoner!

Du har sjelden skikkelig flyt på bringkobbelmeldingen før du har kjørt minst 500 korrekte repetisjoner (i søket – ikke bare på appellbanen).

 

7. Kjør konkurranselik trening – spesielt i starten!

La starten på runderingstreningen være så konkurranselik som mulig. Ikke la hunden stå og se på mens du instruerer figuranter eller deler ut belønning. Når du kommer fram med hunden til start, skal figurantene allerede være på plass i skogen. Gjør dette til en god vane lenge før du hunden er konkurranseklar.

 

8. Innkallinssignalet ditt er (kan være) et klikk!

Å søke rett ut forsterkes først og fremst (variabelt) av at hunden finner figuranter. Men du kan også tenke på innkallingssignalet ditt som et klikk. Fløytesignalet bør komme når hunden passerer 50-55 meter og fortsatt løpet utover, eller evt når hunden etter 50-60 meter akkurat har begynt å dreie framover. Noen ganger forsterker du at hunden kommer inn til deg direkte med ball/godbit på midtlinjen – andre ganger forsterker du ved å kjøre flying (å få lov til å søke er veldig forsterkende hvis du har bygget opp søket på en god måte).

 

9. Det er viktig at figuranten blir hos figuranten så lenge fig vil

Ikke la hunden gjøre det til å uvane å forlate figuranten før denne gir tydelig signal om at belønningen er slutt. Hvis hunden din heller vil løpe tilbake til deg, er det bedre at du går ut til figuranten på hvert funn, og står ved siden av hund og fig mens de leker seg ferdig før du tar med hunden inn. Det er litt mer slitsomt enn å bare la figruanten bli passiv og hunden løper inn igjen på egen hånd, men det er en god investering å være nøye med at hunden skal bli hos fig helt fra starten. Det gjør det mye enklere å organisere treningen i framtiden (du har da tid til å plassere neste fig mens hunden leker).

 

10. Hold hodet klart på midtlinjen

Som hundefører er det viktig å være rolig og avbalansert på midtlinjen. Ikke gå som en eneste stor stressklump – da tenker du veldig dårlig og vil ikke klare å løse situasjoner som dukker opp på en rask og fleksibel måte. Det hjelper selvfølgelig med erfaring – men alle kan legge vekt på å være mer avslappet og kose seg på midtlinja i stedet for å rundere som om det gjelder liv & død eller at alt MÅ se perfekt ut. Slapp av og tren fornuftig – så blir ting gradvis mer «perfekt» etterhvert.

 


morten

Runderingskurs med Morten?

Morten Egtvedt bruker det meste av sin tid på utdanning av hundeinstruktører, men han holder også et begrenset antall weekendkurs i rundering hvert år, primært for klikkertrenere som ønsker å trene etter hovedprinsippene beskrevet i boka «Rundering i teori og praksis». Hvis du vil booke Morten til et runderingskurs i ditt distrikt kan du ta kontakt for mer informasjon her.

Canis Hundeskole har også mange andre instruktører som er meget dyktige innen rundering og annen brukshundtrening, så ta gjerne kontakt med din nærmeste Canis-instruktør hvis du vil på kurs!

Sjekk også Canis Clickercamp på Sølen i august!